Zajęcia logopedyczne

Badania przesiewowe:

Badania przesiewowe przeprowadzane są z dziećmi tych rodziców, którzy wyrażą na to zgodę. Logopeda rozpoczyna badania przesiewowe we wrześniu, a kończy w październiku. Podczas badania mowy sprawdzane są:

– Odbiór mowy
– Badanie rozumienia
– Nadawanie mowy
– Wymowa
– Sprawność narządów artykulacyjnych.
– Parafunkcje

Całościowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest dla dzieci  z zaburzeniami mowy, które powodują nieprawidłowości w komunikacji językowej. W całościowym badaniu logopedycznym sprawdzane są m.in.:

– Budowa jamy ustnej za pomocą testów diagnostycznych.
– Sprawność narządów artykulacyjnych.
– Funkcje prymarne.
– Kinestezja artykulacyjna.
– Sposób realizacji głosek.
– Słuch fonemowy.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej otrzymują wyniki badań przesiewowych do wglądu u nauczyciela grupy. Wyniki badań przekazywane są w gabinecie logopedycznym podczas konsultacji z rodzicem danego dziecka. Proces diagnozy logopedycznej przebiega według określonego schematu i ulega modyfikacjom w zależności od rodzaju zaburzenia i indywidualnych predyspozycji dziecka.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są grupowo i indywidualnie. Ich celem jest:

– Wykrywanie wad wymowy.
– Doskonalenie funkcji oddechowej, płynności pomiędzy fazą wydechową i wdechową.
– Uaktywnienie poszczególnych części składowych aparatu artykulacyjnego: policzków, warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy.
– Ćwiczenia „funkcji prymarnych”.
– Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
– Ćwiczenia słuchu fonematycznego i autokontroli słuchowej.
– Rozwijanie funkcji fonacyjnej.
– Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej.
– Przedstawienie i utrwalenie wiadomości na temat zasad wymowy głosek języka polskiego.
– Działania werbalne budowane na bazie działania twórczego: manipulacyjnego, konstrukcyjnego, plastycznego, tematycznego.
– Ćwiczenia logorytmiczne.

Konsultacje z rodzicami

Rodziców  zainteresowanych wynikami badań wymowy lub celem odbycia indywidualnych konsultacji, zapraszamy do kontaktu e-mail i ustalenia dogodnego dla obu stron terminu spotkania.