Zajęcia dodatkowe

 

W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Duszek. Są to:

– rytmika

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia logopedyczne

– język angielski

Na wniosek Rodziców/prawnych opiekunów, dziecko może wziąć udział w dodatkowo płatnych zajęciach organizowanych przez placówkę, np.: tańce, zajęcia z kształtowania pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia edukacyjne oparte na eksperymentowaniu – „Mały Odkrywca”; udział w przedstawieniach teatralnych, wyjście do kina, wycieczki autokarowe i inne dodatkowo płatne.