Ramowy rozkład dnia

 

 7.00 – 8.15 – schodzenie się dzieci do Domowego Przedszkola; zajęcia niekierowane oparte na zabawie; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza, stymulacyjna; gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne; czynności opiekuńcze i porządkowe.

8.15 – 8.30 – zestawy zabaw ruchowych; czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – śniadanie.

9.00 – 12.00 – zajęcia kierowane oparte na zabawie; zajęcia dydaktyczne z całą grupą i indywidualne; zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, ekologiczno-przyrodniczej; pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki; czynności organizacyjne, porządkowe i samoobsługowe przed obiadem.

12.00 – 12.30 – obiad (zupa i drugie danie).

12.30 – 14.00 – zajęcia kierowane oparte na zabawie; zajęcia o charakterze poszerzającym treści programowe; czynności opiekuńcze, organizacyjne, porządkowe.

14.00 – 14.30 – podwieczorek.

14.30 – 17.00 – zajęcia niekierowane oparte na zabawie w sali lub na powietrzu; praca indywidualna i wyrównawcza; zajęcia porządkowe; rozchodzenie się dzieci do domów.