Ubezpieczenie

 

Domowe Przedszkole ubezpiecza dzieci w PZU na wniosek Rodziców/prawnych opiekunów. 

– Ogólne warunki ubezpieczenia NNW  (plik do pobrania tutaj)

– Zakres ubezpieczenia (plik do pobrania tutaj)