Opłaty

Usługi świadczone przez Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole Duszek są odpłatne. Opłata składa się z kwot obowiązkowych oraz dodatkowych za zajęcia i atrakcje, dowolnie wybrane przez rodziców.

1.  Przy zapisie do placówki obowiązuje dodatkowo jednorazowa i bezzwrotna opłata – „wpisowe”                                               w wysokości 600 zł za jedno dziecko, a 500 zł za drugie dziecko.
2. Opłaty obowiązkowe miesięczne:
     a) Czesne, w roku szkolnym 2023/2024 wynosi odpowiednio:
                               – do 10 godzin pobytu – 1000,00 zł
                               – do 10 godzin pobytu – 900,00 zł za drugie dziecko w placówce
      b) Wyżywienie –  zgodnie z wyliczeniem przedłożonym przez placówkę. Stawka opłat za dzienne wyżywienie                       wynika z umowy zawartej z firmą cateringową.
3. Rodzaj i koszt zajęć dodatkowych, płatnych przez rodziców wynika z przyjętej oferty na dany rok szkolny.